Oparzenia. Stopnie, rodzaje, pierwsza pomoc

Oparzenia powstają na skutek kontaktu skóry z promieniowaniem UV, prądem, wysoką temperaturą lub żrącymi środkami chemicznymi i występują w różnych stopniach nasilenia. Jak je od siebie odróżnić i w jaki sposób udzielić pomocy osobie poszkodowanej?

Rodzaje oparzeń

  Przy zajmowaniu się oparzeniami najważniejsze okazuje się określenie ich rodzaju.   Oparzenia słoneczne   Oparzenia słoneczne są wynikiem ekspozycji skóry na promieniowanie UV i występują w sytuacjach, gdy zbyt długo przebywamy na słońcu lub za często korzystamy z solarium. Tego typu uszkodzenia zazwyczaj pozostają na poziomie I lub II stopnia i najczęściej możemy poradzić sobie z nimi w warunkach domowych. Do ich leczenia zwykle stosuje się dobrej jakości spray na oparzenia lub specjalne maści.   Oparzenia elektryczne   Przyczyną pojawienia się oparzeń elektrycznych jest porażenie prądem. W przypadku obrażeń tego rodzaju najważniejsze okazuje się wyłączenie jego źródła oraz określenie, czy u poszkodowanego  występują wszystkie funkcje życiowe. Następnie należy jak najszybciej zadzwonić na numer alarmowy i dalej postępować zgodnie z zaleceniami dyspozytora.   Oparzenia termiczne   Oparzenia termiczne powstają na skutek kontaktu skóry z wysoką temperaturą i zazwyczaj wiążą się z oblaniem wrzątkiem, poparzeniem parą wodną lub kontaktem z ogniem. Pamiętajmy, że mając do czynienia z tego typu obrażeniami, należy koniecznie schłodzić uszkodzoną część ciała za pomocą zimnej wody. Oprócz tego, jeśli oparzenia ciała są rozległe, a chory wykazuje objawy wstrząsu, należy niezwłocznie wezwać karetkę.   Oparzenia chemiczne   Oparzenie chemiczne to uszkodzenie ciała będące następstwem kontaktu skóry z silnymi środkami chemicznymi wykazującymi działanie żrące. W tym wypadku, aby ukoić ból oraz zatrzymać rozprzestrzenianie się rany, należy przez kilkanaście minut polewać poparzone miejsce zimną wodą, w ten sposób zmywając z niego niebezpieczną substancję.

Pierwsza pomoc przy różnych stopniach oparzeń

  Pierwsza pomoc przy oparzeniach w mniejszym stopniu zależy od ich rodzaju, a w większym od stopnia.   Oparzenia I i II stopnia   W przypadku oparzeń I stopnia uszkodzone miejsce należy polewać zimną wodą przez kilkanaście minut, natomiast przy II stopniu czas ten warto wydłużyć do około 30 minut. Mając do czynienia z tego typu obrażeniami, można także zastosować specjalne preparaty chłodzące, takie jak żele czy spraye na oparzenia, które uśmierzą ból i przyśpieszą regenerację skóry. Pamiętajmy również, że zajmując się jakimkolwiek oparzeniem, nigdy nie wolno nam przekłuwać powstałych na ciele pęcherzy, ani odrywać przylegającego doń ubrania.   Oparzenia III stopnia   Przy oparzeniu III stopnia zazwyczaj występuje uszkodzenie skóry właściwej oraz podskórnej tkanki tłuszczowej. Pierwsza pomoc przy tego typu obrażeniu polega na jak najszybszym i jak najintensywniejszym schładzaniu powstałej na ciele rany oraz na natychmiastowym wezwaniu karetki.

Opublikowano